27-03-2015
శ్రీరామ నవమి శుభాకంక్షలు తెలియజేస్తూ చి.హ్. చంద్రశేఖర రావు. -CS NFTE AP

25-03-2015
WG.SSA Executive committee meeting

WG.SSA Executive committee meeting of the SSA has took place on 23-03-2015 at 10.00 hrs, in Eluru at Vengi Telephone Bhavan under the president ship Com.P. Gangaiah, Retd. TM and president of District Union NFTE-BSNL. The Dist. Secretary Com.K.Venkateswara Rao explained in detail about the situation in the SSA. And also policy and progamme of transfers etc in the SSA. He also remembered the members about 2009 transfers achievements. Hence the SSA union has its own milestones in achievements according to the mind set of the members. Com. Ch.Chandrasekhara Rao Circle Secretary attended the DWC as chief guest and narrated the all India issues in detail about the recent parliament march, up coming strike on 21,22 of April'2015 refund of BWA charges, MTNL-BSNL merger, Tower company, BBNL, allotment of 4G to BSNL, Govt attitude GIEO Reliance 4G, NGN. He also replied the question of the members. He also requested to participate all members to participate in strike. He requested all members to gear up the image of the WG. NFTE -BSNL union.

Photos Click Here

24-03-2015
SAVE BSNL - SAVE NATION - CONVENTION

నేషనల్ జే.ఏ.సి,న్యూడిల్లి ఇచ్చిన పిలుపును అనుసరించి ఆంద్రప్రదేశ్ సర్కిల్ జే.ఏ.సి.ది. 01-04-2015న మద్యానం గం. 2.00 లకు హైదరాబాద్ లోని ఆస్మాన్ మహల్ ఆడిటోరియం, ఖైరతాబాద్, పి & టి క్వార్టర్స్ నందు SAVE BSNL- SAVE NATION అను అంశము పై కన్వెన్షన్ నిర్వహించాలి అని నిర్ణ ఇంచుట జరిగినది. దీని ముఖ్య ఉద్ద్యేశ్యము ఏప్రిల్ 21,22 తేదిల లో జరగబోవు సమ్మె కు అందరిని కార్యోన్ముకులను చేయుట. దీనిలో అన్ని యూనియన్స్ కు సంబధించిన(executive&non executive) కేంద్ర యూనియన్ నాయకులూ,కేంద్ర రాజకీయ ట్రేడ్ యూనియన్స్ అయిన AITUC,CITU, BMS,INTUC సంబధించిన నాయకులు పాల్గొని ప్రసంగించెదరు. కావున జిల్లా శక్రటరీలు అందరు కనీసం జిల్లాకు నల్గురు చొప్పున పాల్గొని జయప్రదం చేయ ప్రార్దన. ఈ సెమినారు జిల్లాలోని కార్యకర్తలందరిని మోటివేట్ చేయుట కు ఉపయోగ పడును. కనుక డి.యస్.లందరు తప్పనిసరిగా శ్రద్ద వహించి పల్గోనవలసినిదిగా మనవి. - CS,NFTE -AP

21-03-2015
అందరికీ మన్మద నామ సంవత్సర (ఉగాది) శుభాకాంక్షలు... చి.హ్. చంద్రశేఖర రావు. -CS NFTE AP

21-03-2015
Holiday declared on 14th April,2015 on the occasion of Dr.B.R.Abedkar Jayanthi - - CS, NFTE,AP

Click Here

21-03-2015
MRS without vouchers- Corporate office, ND sought information from the circles with a view to consideration of demand of NFTE for payment of MRS w/o vouchers
Click Here

21-03-2015
Modification in immunity transfer orders issued by the corporate office, ND dated 13-3-2015. issue taken up by the CHQ union
Click Here

21-03-2015
Agenda items for ensuing National council meeting scheduled on 13th April'20
Click Here

20-03-2015


More Photos

20-03-2015
Immunity transfer facility extended to three years from one year. orders issued by the CO;ND to day. This is transfer season and is very useful to our comrades organisation. Make use of this order
Click Here

15-03-2015
Strike Notice served to the CMD-BSNL & DOT Secretary for two days on 21-3-2015 & 22-03-2015 by the National JAC, ND on 20 demands to savae BSNLK
Click Here

15-03-2015
Minister Shri Ravisankar Prasad announced in the Rajya sabha on 12-3-2015 no close down of MTNL even it is in the list of among the 65 PSUs to be closed
Click Here

15-03-2015
Transfer policy classes to the Zone -II SSAs will be held at Kurnool on 25-- 03- 2015, SSAs concerned are requested to attend
Click Here

15-03-2015

Click Here

11-03-2015
Com. Allauddian TM Adilabad and Ex. DS expired on 10-03-2015 due to cancer decease. He fight a long time with the bad decease. He is a committed and dynamic leader. His cremation will take place on 11-03-2015 in his native village ardaveedu Prakasam Dist. Circle union and Dist. Union of Adilabad pay the heartfelt condolence to the bereaved family and wish peace to soul.

06-03-2015
There will be National Executive committee meeting on 9 - 4 - 2015 & 10 - 4 -2015 at Jayapur city in Rajastan circle. Even though it was has been restricted to the All India Union office bearers and Circle secretaries, the interested District Secretaries and circle union office bearers if any may contact to the circle union for further details arrangements,and information - Notice of N.E

Click Here

06-03-2015
ITS officers issue

Contempt proceedings against DOT for retention of its officers. Honble judge highcourt declined to hear due previous involvement in the matter. Listed now for 23rd March.

05-03-2015
Women's day celebrations from 8th to 13th of this month in view of National Women's day on 8-3-2015

Click Here

05-03-2015
Record of various discussions on Bonus. Next meeting on Bonus is scheduled on 12-03-2015

Click Here

05-03-2015
Correction in Gate demonstrations

Gate demonstrtions on 12-03-2015 instead of 11-03-2015 - CS, AP

02-03-2015
march17 indefinate strike Postponed and April 21,22 two days Strike Decided
Click Here

02-03-2015
Parliament March on 25-2-2015

Parliament March on 25-02-2015 grand success. A bount 8 thousand employees from all nook and corners of the country the have participated actively. About 3 KMs possession has took place in grand manner. Parliament streets were covered with red colored flags and march of BSNL employees. Prepossession started from Corporate to Jantarmantar at 11.00 hrs. This was attracted by the people of New Delhi.From our AP circle 100 plus comrades were participated, From our union Circle president and circle Secretary and other 30 comrades were participated. prosession reached Jantarmantar at 12.30PM and meeting took place up to 3.30PM . 8 MPs from different parties were came to our meeting spot spoken and supported the programme and ensured to raise the issues in the parliament. Programme of parliament march was grand success. This became a new history of trade union movement. perhaps this may help to achieve our demands. How ever The circle Union NFTE-AP circle red salutes to all comrades who made their best efforts to make it success.

Photos

28-02-2015
Strike postponed

The proposed strike scheduled from 17th March,2015 is postponed to 21st & 22nd of April' 2015 and gate demonstrations on 11th of March'2015 as decision taken by National JAC due to financial year ending and other financial implications. Signature campaign will continue to get more signatures from the public. All SSA secretaries may note the change of agitation programme and wide publicity may be given among members through branches - CS,AP

26-02-2015 5th Annual Dist conference of NFTE Ongole

Was held on dt 24-2-2015 at Singarakonda -Addanki under presidentship of com Y Prakasarao TTA more than 150 deligates from all branches attended. Com K. Anjaiah AGS C0m mallikarjunaRao ACS and Com. BhaskaraRao acting DS Guntur attended and addressed in the meeting com Anjaiah Secretary CHQ explained the need of indefinate Strike from march 17 and participation in hundread percent. It is a call for future of Industry and its employees so it is duty of every employee to make the strike a success and gave a warning to the Govt. Com BaskaraRao Ds also told about the anti Bsnl of the Govt. The unanimously take a decission to make the strike a success. In the gegining the report submitted by the Dist Secretar com V. Ramalingam was accepted by the house. The meeting was organised by the Addanki and Marturu branches owened by com. Para koteswararao and com J ch Yellamanda. The house unanimously elected the office bearers com J. Ch.Yellamanda TM as president Com. V. Ramalingam as Dist. Secretary and Com. B. SrinivasaRao SSO AS Treasurer. The meeting ended with vote of thanks by para koteswararao STSO Senior leader.

26-02-2015

Parliament march made successful aibout 5000 comrades all all over the India I actively participayed. From our union CS, Circle president & some other 30 comrades participated, March started at 11.00 hrs. from the C.O.ND & ended at Jantarantar. A big meeting took place all GSs of JAC explained need march & also political trade unions & MPs supported. Memorandum submitted to hte PM by the GS of JAC - CS, NFTE, AP

23-02-2015
Issues relolved in Salary module in ERP - Letter No : CIT/8-10/2013/ERP/Vol.I
Click Here

23-02-2015
Revival and HR plan of BSNL-reg
Click Here

23-02-2015
Circle Secretary tour to New Delhi

The Circle Secretary along with the circle president attending to the parliamentary March on 25-02-2015. There fore CS will not be in head quarters from 23-2-2015 to 27-2-2015. The SSA secretaries will note this and act accordingly. -- CS

23-02-2015
Transfer policy meeting

Meeting on Transfer policy, the SSAs of Zone - III were conducted at Vijayawada on 15- 02- 205 under the president ship com. P.Anjaneyaulu, circle president. The SSAs and their LCM members were participated. All were supplied two books : 1) Compilation of transfer policy as on 31-1-2015 and 2) compilation orders as on 31-1-2015 on NEPP . In addition this transfer policy was supplied in Telugu for through under standing and best and effective utilization by the SSA secretaries. The Circle Secretary explained in details in every point and approach to be done by the SSA Secretaries in forth coming transfers. All participant & SSA secretaries expressed their happiness in supplying books and guidance in a innovative manner.

Photos

23-02-2015
Parliament March on 25-2-2015

The union members who are participating in parliament march along the SSA secretaries may contact circle secretary and Com. A.Rajamouli for further details - CS,NFTE, AP

20-02-2015
Posting of staff to unpopular/needy and unmanned rural places - reg.
Click Here

19-02-2015
Memorandum submitted to Honorable Ponguleti Srinivasa Reddy Member of parliament Khammam constituency Khammam District, AP by T.Durga Rao BSNL Forum President(D/S NFTE-BSNL), Forum Secretary G.Sambasiva Rao (D/S BSNLEU) and Forum Members for raising the question in parliament on behalf of 2.5 Lacks employees for survival of BSNL in the interest of the Nation

18-02-2015

Click Here

18-02-2015
Recommendatins of Management Committee of BSNL Board on Consultant's recommendation on Revival & HR Plan of BSNL
Click Here

18-02-2015
Meeting of Forum held on 11th February 2015
Click Here

18-02-2015
Guidelines for consolidation of bank accounts on migration to ERP in the circle
Click Here

18-02-2015
Consolidation of SSAs into Business Areas
Click Here

18-02-2015
memorandum submitted to Hon'ble MP reg
On behalf of Sangareddy BSNL JAC submitted memorandum to Honourable MP Mr. BB Patil ..

16-02-2014

12-02-2014
Memorandum to MP

Memorandum submitted to Hon,ble V .VARAPRASADA RAO Member of parliament (L S) Tirupathi constituency chittoor District,AP by C T Subramanyam Dist President NFTE-BSNL& RJC Member and Siddaramaiah LC Member NFTE for raising the question in parliament on behalf of 2.5 Lacks employees for survival of BSNL in the interest of the Nation.

10-02-2014
DEC meeting at Nizamabad

District Executive committee meeting has held at Nizamabad under the president ship of Com.Venkata Gowd, Dt. President of the SSA union. The Dt.Secretary com.Sk. Mahabub submitted a brief report about the activities of the SSA union. Com.Ch.Chandrasekhara Rao Circle Secretary, AP circle and Com.A.Rajamouli, Financial Secretary of CHQ attended the DWC. All members epressed their happiness that the circle Secretary has attended the DEC after a long gap.they also expressed their happiness about working of circle union.The circle Secretary explained about the all issues pertaining to circle and All India in detail. The also expressed their sincere thanks to the circle secretary for publication ERP in diary with point to point in Telugu keeping in view of RM/TM cadres.They also appreciated the circle union that wonderful multicoloured calender has released . Com. Rajamouli also explained in detail about BSNL present status and its role, Govt.attitude which leads to indefinite strike from 17th March.2015 on wards.He appeal to all members to participate effectively.The meeting was concluded with the vote of thanks by the DS.

10-02-2014
Memerandum

A memorandum submitted to Com.Seetharam Echuri, CPM Polite beurea member at Vijayawada during the 24th State conference of CPM by the BSNL SSA JAC leaders and and also headed by Com.T.V.Ramana Murthy, and Com.P.Asokabnabu, CHQ vice presidents of NFTE & BSNLEU for protection of BSNL in the interest of Nation and 2.5 lakh employees. He ensured that the issue will be raised in the parliament.

10-02-2014
KARIMNAGAR DIVISION EXECUTIVE MEETING PHOTOS

DEC meeting of Kareemnagar SSA took place at Huzurabad on 6-2-2015 at 10.00 AM. in grand manner.The DWC has started with union flag hoisting. At meeting National flag hoisted Com. Ch.Chandrasekhara Rao, circle Secretary and Union flag by Com.A.Rajamouli, Financial Secretary of CHQ.. Circle President Com.P.Anjaneyulu and Circle org.Secretary Com. Phani kumar attended the DWC..The meeting has chaired by the Com.Venkateswara Rao Dt.president. All DWC members, Circle Secretary, and Com. Rajamouli appreciated the efforts made by the Com. Sreerama reddy, District Secretary, especially member ship has rapidly increased.as we are + 32 in the SSA..The circle Secretary explained about circle and all India issues in detail and also need of participation in up coming strike from 17th March,02015. Com.A. Rajamouli Financial Secretary in detail explain about BSNL present status and measures to be taken unitedly by the unions/Associations.The house thanked the Huzurabad, Jammikulnta, Husunabsd for their wonderful arrangements - CS,NFTE,AP

Photos

06-02-2015
Posting of staff to unpopular/needy and unmanned rural places
Click Here

06-02-2015
16th CCM meeting will be held on 19-02-2015 and staff side meeting will be on 18-02-2015 all members are requested attend the meeting . for Notice
Click Here

06-02-2015
Notification for transfer policy classes in AP circle under zone wise
Click Here

30-1-2015
Memorandum submitted to the Hon'ble Shri P.Muthun Reddy, M.P, Rajampeta,Chittor Dt. by the circle union NFTE-BSNL,AP circle to safeguard and protect BSNL in the interest of the Nation and 2.5 lack BSNL employees to raise the voice in the house of the parliament on behalf of the BSNL company and also requested to pursue the matter with the minister of communications. We also request to all SSA secretaries to approach the local MPs and make similar request to raise the voice in the house of parliament. - CS,NFTE,AP
Click Here
Click Here

3-01-2015

To
The SSA Secretaries - NFTE
AP Circle

Dear Comrades,

            Please find here with enclosed the following in connections with the signature campaign

1.Circular in connection with the PM memorandum signature campaign

2.Forum letter addressed to the other wings of trade unions seeking help

3.Memorandum to the PM Of India in Telugu

4.Circular about BSNL - for protection

            All District Secretaries are requested to speed the the signatures campaign and complete the target by 10-2-2015 and intimate the circle union for further guidance.

- Ch.Chandrasekhara Rao
Circle Secretary

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here

13-01-2015
Telesparks & New year NFTE calendars have been sent to District Secretaries by ANL courier Service on 07-01-2015 all District Secretaries are requested to take from the ANL parcel Service and distribute the same to the Branches. Pl. ensure the our calendars should be in every section of the GM/DE/SDE/SDOT/union offices. -- Circle Secretary, NFTE,AP

13-01-2015
Sankranthi holiday has been changed
15-01-2015 - Closed Holiday
14-01- 2015 - Restricted Holiday
-- Circle Secretary, NFTE: AP
Click Here

12-01-2014
Dharna information of Nizamabad SSAbr Click Here

07-01-2014
CCM agenda submitted to the circle management by the staff side secretary
Click Here

06-01-2015
Formulate bonus formula the committee on bonus will meet again on 27-01-2015 , perhaps it will finalise it
Click Here

06-01-2015
we remember our greatest Leader Com.Omprakash Gupta on his 2nd death anniversary on 06-01-2015 - conduct meetings share his views dedicated to the working class. CS,NFTE

06-01-2015
Reply received from the C.O.-ND regarding forum agitation, requesting to defer the agitation.
Click Here

05-01-2014
New items of CCM, All CCM members are requested to go through the items thoroughly and acertain the connected rulings/materials connected before CCM meeting
Click Here

05-01-2015
Forum of Executives and Non-executives unions/associations at circle level took place on 3-1-2015 at circle office and discussed about 100% implementation of Dharna programmes on 6,7, & 8th of January'2015. All SSA seretaries are requested to see that the decisions will be implemented at SSA level and programme should be successful in all means by co ordinating the others - CS.NFTE,AP
Click Here

02-01-2015
Union subscription has been raised from Rs.15/- to Rs.25/- . orders issued by the corporate office,ND ie SSA : Rs.10/- Circle: Rs.9/- CHQ: Rs.6/-
Click Here

02-01-2015
IDA increase 2.2 from 98.1 total 100.3 from 01-01-2015 -CS,NFTE

01-01-2015
The circle union Wishing all members of NFTE and their families Happy and prosperity in the New year-2015 comes with glow of hopes in our mind. It gives us new confidence and courage for a fresh start.All the best for your all new ventures.
Hope our relationship with common members more stronger and empowered us for showing our best for betterment of our beloved Department and Union/Association in the new year - CS,NFTE,AP

FACEBOOK


VISIT COUNTER

  • web counter